محصولات شرکت فراپیماسیستم

پيچ m6*110
پاندول قفل
مكانيزم نمايشگاهى دولته تلسكوپى
كنتاكت نرى و مادگى
موتور
کمان موشکی
مهره m10
برد سردر
قفل طبقه
ترانس
استوپى
قطعه مربعی شکل
تسمه گیر و اسپیسر
فنر
مكانيزم در سنترال نمايشگاهى
چرخ بزرگ – چرخ لنگ – فولى موتور
قرقره كمان نيمه اتومات